Menneitä muistellen

Tiedeopetusyhdistys aloitti toimintansa kymmenkunta vuotta sitten. Joukko opetuksen kehittämisestä innostuneita opettajia oli kokoontunut Meilahteen Riitta Erkinjuntin olohuoneeseen pohtimaan, millä keinoin tehdä luonnontieteiden opetusta kiinnostavammaksi ja eheämmäksi. Monet perustajajäsenistä olivat kierrelleet sekä USAssa että Englannissa kouluja, seuranneet opetusta ja hankkineet oppimateriaaleja ja erilaisia havaintovälineitä matkoiltaan. Ilman Karita Kannistoa, Anja Jakobsonia, TT:tä, Taloudellista tiedotustoimistoa ja Tuomo Lähdeniemeä ja silloista Kemian keskusliittoa ja Merja Vuorta yhdistystä tuskin olisi saatu perustettua. Merkittävä alkuunpanija oli myös Kemira Oy:n Harri Häkli. Taloudellisen tiedotustoimiston ja Kemian keskusliiton tuki mahdollisti jäsenten yritysvierailut ja sitä kautta koulujen ja yritysten yhteistyön. Yhteistyö lähinnä kemian alaan kuuluvien yritysten kanssa on poikinut oppimateriaaleja, joita voi tilata TT:stä ja Kemianteollisuus ry.:stä, ja oppilaiden yritysvierailuja.

Ryhmissä työstimme erilaisia oppimateriaaleja periaatteella omat ja varastetut ideat . Kaikki toiminta oli omaehtoista ja perustui vapaaehtoiseen, omaan innostukseen. Tehtyä materiaalia, työohjeita ja ideoita leviteltiin kaikille halukkaille.

Alku oli paljolti kokeilevaa hapuilua. Halusimme kehittää opetusta, muttemme aina tienneet tarkkaan itsekään, mihin pyrimme. Eheyttää halusimme ja elävöittää, se oli selvä.

Jälkeenpäin ajatellen tuntuu, että etsimme konstruktivistista opetustapaa tai hahmottavaa lähestymistä, vaikkemme silloin osanneetkaan noita nimityksiä käyttää.

Perustajajäsenet ovat vuosien mittaan kasvaneet eri suuntiin ja löytäneet opetukseensa erilaisia painopistealueita, tiedeopetuksen hengessä kuitenkin. Yhdessä koetut hetket ja porukalla synnytetyt ideat ovat poikineet uutta ja kasvaneet ”omiksi työkaluiksi”.

Karita Kannisto opettaa Elias-koulussa steinerilaisittain, Anja Jakobson venäläisessä koulussa ja Riitta Erkinjuntti toimii koulunsa rehtorina. Itse opetan edelleen Vantaalla Havukosken koulussa, joka profiloitui jo kymmenkunta vuotta sitten opetuksen eheyttäjänä. Meillä opetetaan kaikille yhteisiä oppiaineita integraatiokursseina. Kaksi opettajaa vetää kursseja, joiden sisällöt ovat sekä fysiikasta, kemiasta että biologiasta ja maantieteestä. Tällaisia kursseja on yläkoulun aikana neljä; ilma, luonnonvarat, terve ihminen ja energia.

Tiedeopetusyhdistys on ollut monta kertaa innovatiivisuuden lähde. Vaikka opetuksen kehittämisintoa ja –halua olisi, oma luovuus ei tunnu riittävän. Tiedeopetusyhdistys on ollut tavallaan vertaisvalmentaja. Yhdistyksen järjestämä koulutus, muiden opettajien tapaamismahdollisuudet sekä yritysvierailut ovat antaneet uusia ulottuvuuksia opetukseen.

Sirkka Selvenius, Havukosken koulu, Vantaa

Comments are closed.